sommer-monteringstillbehoerMontering

I sortimenet ingår en mängd olika till­behör för att göra mon­teringen av auto­matik­produkterna så enkel och funk­tionell som möj­ligt. I de flesta produkt­paketen ingår det mon­terings­sats, men delarna finns även att köpa som till­behör.

Exempel på tillbehör:
– Takupphängning portöppnare
– Anpassningsdelar för olika garageport­fabrikat
– Löpskenor
– Beslag
– Styrenheter
– Kablage