sommer-entrasys-fingerscan5052_5058Fingerscanner ENTRAsys

SOMMERs finger­scanner an­vänder bio­metrisk identi­fiering av finger­avtryck – ett svep med fingret öppnar port, dörr mm. Pris­värt och säkert passer­system.

Upp till 80 an­vändare. Fjärr­styrning via 868,8 MHz, 4 kanaler, ca 50 meters räck­vidd.

Fingerscannern finns i två modeller. Här intill ser du överst den utanp­åliggande (art nr 5052) och un­derst den in­fällda (art nr 5058) utan re­spek­tive med finger som avläses.