SOMMER APERTO Tillbehör till garageportöppnare, grindöppnare med meraTillbehör

Det finns en mängd till­behör till våra auto­matik­produkter (portöppnare, grindöppnare, bomautomatik osv).

Du kan välja bland flera olika fjärr­kontroller och kod­lås, det finns även till­behör som gör att du kan an­vända din smart­mobil som fjärr­kontroll. I sorti­mentet finns också andra styr­enheter som vägg­knapp­sats, olika ström­brytare etc.

Som säkerhetstillbehör finns t.ex. varnings­ljus, foto­celler och fingerscanner men även nyckel­ström­brytare, nöd­upp­lås­ning med vajer och fri­kopp­lings­lås.

Givetvis har vi även monterings­till­behör som under­lättar mon­tering av automatik­produkterna i skift­ande miljöer.

Även förbrukningsartiklar som batterier och glöd­lampor ingår i sorti­mentet.