SommerAperto övrig automatikÖvrig automatik

Vår finger­scanner kan dels ersätta fjärr­kontroll till port/grind etc, dels kan den fungera som passagekontroll för dörrar, portar mm.

Genom att använda ett fjärrstyrt eluttag kan du styra belys­ning med mera (det mesta som ansluts till ett eluttag). Du kan använda samma fjärr­kontroll som till grind och garage­port.

Vi har också vägbomsauto­matik och automatik för markiser/jalusier med fjärr­styrning.

Läs mer i menyn till vänster.