SOMMER twist XL Grindöppnare för slaggrindarSOMMER twist XL

SOMMER twist XL är en stark och rejäl grind­öppnare som klarar slag­grindar upp till 7 m bredd och 1100 kg vikt per grind­del. Grind­öppnaren är vänd­bar för mon­tering på höger eller vän­ster grind­del.

Passar även till heltäckta grindar, är mycket tålig mot vindlast och inbrott/intrång, det patenterade
bromssystemet klarar 3 ton. Lämplig för både privatpersoner och företag.

SOMMER twist XL har en separat styr­enhet.

Övre bilden visar ett set för enkel grind, där grind­öppnare, styr­enhet och fjärr­kontroll ingår. Även mon­terings­sats ingår men saknas på bilden. Undre bilden visar SOMMER twist XL mon­terad på en grind och grind­stolpe.

Tekniska fakta…