SOMMER twist 350 Grindöppnare för slaggrindarSOMMER twist 350

SOMMER twist 350E är en ro­bust grind­öppnare an­passad för slag­grindar upp till 4 m bredd och 700 kg vikt per grind­del. Grind­öppnaren är vänd­bar för mon­tering på höger eller vän­ster grind­del. Den är tålig mot vindlast och inbrott/intrång, det patenterade bromssystemet klarar 2 ton.

SOMMER twist 350E har en separat styr­enhet.

Övre bilden visar ett kom­plett set för två­delad slag­grind. Där ingår två öppnare, en styr­enhet, en fjärr­kontroll samt monterings­sats. Undre bilden visar en monterad twist 350E.

Tekniska fakta…