SOMMER Twist 200 Grindöppnare för slaggrindarSOMMER twist 200

SOMMER twist 200 E / EL är en ro­bust grind­öppnare an­passad för slag­grindar upp till 2,5 m bredd och 300 kg vikt per grind­del. Grind­öppnaren är vänd­bar för mon­tering på höger eller vän­ster grind­del.

SOMMER twist 200 E / EL har en separat styr­enhet.

Twist 200 EL har större rörelse­längd och klarar bredare grind­poster jämfört med twist 200 E.

Övre bilden visar ett kom­plett set för två­delad slag­grind. Där ingår två öppnare, en styr­enhet, en fjärr­kontroll samt monterings­sats. Undre bilden visar en monterad twist 200E.

Tekniska fakta…