SOMMER SP 900 grindöppnare för skjutgrindarSOMMER SP 900

SOMMER SP 900 är en skjut­grind­öppnare där öppnar­motorn är integrerad i grind­stolpen. Den är diskret men ändå kraft­full.

SP 900 är av­sedd för skjut­grindar med en vikt på max 400 kg och har en rörelse­längd på max 8 meter. Grind­stolpens höjd är juster­bar.

Ett komp­lett set inne­håller grind­öppnare, styr­enhet, inte­grerad radio­mottagare, mon­terings- och bruks­anvis­ning samt mon­terings­sats.

Tekniska fakta…