SOMMER APERTO grindöppnare och portöppnareGrindöppnare

Med en grind­öppnare slipper du gå ur bilen bara för att öppna och stänga grinden. Tryck bara på fjärr­kontrollen så öpp­nas grinden och du kan köra direkt in. Grinden stänger du sedan med en knapp­tryckning.

Grindöppnare från SOMMER är under­hålls­fria och funktions­säkra grind­öppnare. De stoppar vid hinder, har reg­lerad mjuk­start och mjuk­stopp samt en enkelt hanter­bar fri­kopp­ling vid t. ex. ström­avbrott. Grindöppnarna är testade enligt gällande normer.

Grindöppnarna kan komp­letteras med till­behör som foto­celler, var­nings­ljus, elekt­riskt lås, kod­lås med mera.

Du kan använda samma fjärr­kontroll till grindöppnare och garage­portöppnare.