Sommer Aperto Scandinavia AB proplus garageportöppnareSOMMER pro +

Portöppnaren pro + är en efterföljare till SOMMER duovision och är en del av den nya genera­tionen port­automatik för garage­portar. Den är utrustad med två­vägs­systemet SOMloq2 och kommunicerar åt båda håll mellan fjärr­kontroll (PearlVibe mfl) och port­öppnare. Du kan t.ex. få in­formation om kommandon utförts (öpp­ning/ stängning).
 
Pro + är en universal­modell för tak­skjut­portar, vipportar, slag­portar (special­beslag krävs), sido­­skjut­portar mm.

Pro + är en tvådelad garageportöppnare där du kan placera styrenheten där det passar dig.

Pro + är energi­snål, <1W i standbyläge.

Vi har ett stort utbud av till­behör:
– Fjärrkontroller
– Extrabelysning Lumi
– Parkeringssensorer Laser
– Rörelsedetektor Motion
– Varningssirén Buzzer
– Batteripaket Accu

– Fuktsensor Senso
– Minnesutbyggnad Memo
– Magnetlås Lock
– Extra relä Relay
 
Alla till­behör är lätta att in­stallera, kopp­lingarna är färgkodade.

Ytterligare tillbehör som fotoceller, varningsljus mm hittar du under tillbehör i menyn.

Tekniska fakta…