Garageportöppnare SOMMER base +SOMMER base +

Portöppnaren base + är en del av den nya genera­tionen port­automatik för garage­portar. Den är utrustad med två­vägs­systemet SOMloq2 och kommunicerar åt båda håll mellan fjärr­kontroll (t.ex. PearlVibe) och port­öppnare. Du kan t.ex.få in­formation om kommandon utförts (öpp­ning/ stängning).

Base + är en universal­modell för tak­skjut­portar, vipportar, sido­­skjut­portar mm. I standard­paket för S 9060 base+ klarar den tak­skjut­portar och vipportar upp till 2,5 meters höjd. Ytter­ligare skenor finns som till­behör.

Base + har en effektiv LED-belys­ning med lång livs­längd och är energi­snål, <1W i standbyläge.

Vi har ett stort utbud av till­behör:
– Fjärrkontroller
– Extrabelysning Lumi+
– Parkeringssensorer Laser
– Rörelsedetektor Motion
– Varningssirén Buzzer
– Batteripaket Accu

– Fuktsensor Senso
– Minnesutbyggnad Memo
– Magnetlås Lock
– Extra relä Relay
 
Alla till­behör är lätta att in­stallera, kopp­lingarna är färgkodade.

Ytterligare tillbehör som fotoceller, varningsljus mm hittar du under tillbehör i menyn.

Tekniska fakta…