Säkerhet garageportöppnareSäkerhet

Det är givetvis mycket viktigt för oss att våra pro­dukter är säkra att an­vända. Alla våra pro­dukter är god­kända av TÜV och CE-märkta.

Portöppnaren stoppar porten omedel­bart om ett hinder kommer ivägen. Om stoppet in­träffar vid stäng­ning backas porten unge­fär en deci­meter.

Portöppnaren spärrar porten så att du inte behöver ha ett utvän­digt lås vilket minskar risken för inbrott.

Det finns många olika till­behör för att ytter­ligare öka säker­heten; varnings­ljus, foto­celler med mera, se till­behörs­menyn.

Tips om skötsel av din port och portöppnare hittar du här (pdf)!