Portöppnare / portautomatik / garageportöppnareGarageportöppnare

Med en garage­portöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Tryck bara på fjärr­kontrollen så öpp­nas porten och du kan köra direkt in. Tryggt och bekvämt!

Våra garage­port­öpp­nare går mycket tyst och mjukt och är under­hålls­fria. De är också lätta att montera.
Alla våra port­öppnare är god­kända av TÜV. SP, Sveriges Tek­niska Forsknings­institut, har testat våra port­automatiker enligt gällande normer och före­skrifter och de är god­kända till de flesta garage­portar.

Vi har modeller för alla typer av garage­portar; tak­skjut­portar, slag­portar samt in- och ut­åt­gående vipportar. De flesta av våra garage­port­öppnare kan in­stalleras även i garage med låg tak­höjd. Det krävs endast 35 mm mellan portens högsta punkt och garage­taket.

Det finns många olika till­behör att komp­lettera med; fjärr­kontroller, varnings­ljus, foto­celler, för­läng­nings­skenor med mera. Se till­behörs­menyn!