SOMMER APERTO Scandinavia AB

Vi är generalagenter för SOMMER, APERTO och Doco i Skandi­navien. Vi representerar samt­liga deras pro­dukter.

APERTO och SOMMER kvalitets­produkter är utveck­lade och till­verkade i Tysk­land sedan 1980-talet. Alla våra port­öppnare är god­kända av TÜV och upp­fyller gällande standarder för garage­ports­auto­matiker.
Vi har dess­utom god­kännande för använd­ning till ett fler­tal garage­port­fabrikat.

Vi har också grind­öppnare och lös­ningar för att du ska kunna öppna din grind och garage­port med samma fjärr­kontroll.

Medlem i Portgruppen och EDSF.SOMMER APERTO Scandinavia AB är med­lemmar i Port­gruppen. Vårt kontor ligger i Fjärås. Där har vi också lager, utbild­ning och support.