SOMMER ZEITungInfomaterial
– SOMMER ZEITung

SOMMER ZEITung är SOMMER-gruppens egen tid­ning och inne­håller bland annat produkt­nyheter. Du hittar den på SOMMER ZEITung-webben här: www.sommerzeitung.eu

 

Du kan också hitta den via webben hos SOMMER:
www.sommer.eu/en på engelska
www.sommer.eu/de på tyska

SOMMERs broschyrer och flyers hittar du också på:
https://downloads.sommer.eu/?category=5