Infomaterial huvudkatalog Sommer ApertoInfomaterial – huvudkatalog

Här finns huvud­katalogen för SOMMER och APERTO. Den inne­håller i princip alla våra pro­dukter: portöppnare, grindöppnare, bomautomatik, fjärrkontroller, tillbehör med mera. Katalogen är 180 sidor/­drygt 32 Mb.

Katalogen finns på engelska för Skandi­navien.

Huvudkatalog, 2020-2021, pdf