SOMMER tigaInfomaterial – SOMMER tiga

Vidareutvecklingen av base+ och pro+ till större kapacitet som klarar parkeringshus och liknande som kräver större prestanda, är tiga och tiga+.

8 sidor, ca 1,6 Mb, om SOMMER tiga och tiga+.
SOMMER tiga och tiga+ engelska, pdf

Du hittar också info om SOMMER tiga på SOMMERs hemsida för tiga här:
www.sommer-tiga.eu/en/