Välkommen till SOMMER APERTO Scandinavia!

Vi har produkter för både konsu­ment och industri. I vårt sorti­ment finns auto­matik för grindar, garage­portar och industri­portar men också fjärr­styrnings­system för be­lys­ning, dörr­öppnare med mera.

Doco Door Solutions ingår i SOMMER-gruppen vilket gör att vi också kan erbjuda port­kompo­nenter.

Våra åter­för­säljare hjälper dig gärna med din in­stallation! Kon­takta oss så be­rättar vi vilken åter­försäljare som kan hjälpa dig bäst.
Välkommen att höra av dig!

 
 

Medlem i Portgruppen och EDSF

R+T digital 2021

SOMMER-gruppen presenterar nya produkter och det blir intressanta digitala seminarier och kurser.

R+T-mässan är världsledande på alla typer av portar, grindar och solskydd. Den blir digital i år och äger rum 22-25 februari.
Är du återförsäljare för oss? Kolla din mailbox, där ska det finnas inbjudan till mässan! Eller slå oss en signal så löser vi det.
 

SOMMER på R+T-mässan 2021