SOMMER APERTO Scandinavia AB

Teknisk säljare till SOMMER APERTO Scandinavia

Vi söker dig som har bak­grund inom port­branschen, helst med stort tek­niskt intresse och givetvis med känsla för kund­service. Du har erfarenhet av kund­kontakter och det är en för­del om du tidigare haft ett aktivt resande för­säljnings­jobb. Arbetet innebär att be­söka och ut­veckla långsiktiga rela­tioner med nya och be­fint­liga kunder i de nordiska länd­erna.
Du kommer också att ha kontakt med de företag vi är generalagent för så goda kun­skaper i svenska och eng­elska är nöd­vändigt. Doco (till­verkare av port­komponenter) är det företag du kommer att ha mest kontakt med.
Tjänsten passar dig som är ansvars­full och trivs med själv­ständigt sälj­arbete, arbetet innebär 60% resande inom Norden och Europa.
Läs den utförliga annonsen i Jobbannons säljare SOMMER APERTO Scandinavia.pdf

Kontakt VD Tor Carlsson: tor@aperto.se
Kontakt säljchef Jan Johansson: jan@aperto.se

SOMMER APERTO Portöppnare och grindöppnare