Info grindautomatikInfomaterial – grind­öppnare

Välj grind­öppnare i menyn så kan du därefter ladda ner eller läsa i pdf-filen om den grind­öppnare du är intresserad av.

Slaggrindar kan vara en- eller två­delade och öpp­nas genom att de ″slås upp″ vilket kräver en del fri yta vid öpp­ning och stäng­ning.

En skjutgrind öppnas i sid­led. Grinden ″skjuts″ åt sidan vid öpp­ning och stäng­ning.

Du kan också läsa mer om tillbehören – till exempel kan du använda samma fjärr­kontroll till grind och garage­port, se till­behörs­menyn!

Här finns också en broschyr på 32 sidor, ca 5 Mb, med infor­mation om SOMMERs grind­öppnare, använd­nings­områden och till­behör.

Broschyr grindöppnare, engelska