Broschyr garageportöppnare från SOMMER och APERTOInfomaterial – broschyr om garageportöppnare

Broschyr på åtta sidor, ca 4 Mb, med infor­mation om vad man ska tänka på när man ska välja garage­port­öppnare samt infor­mation om:

• APERTO A 550 L / A 800 XL
• SOMMER base+
• SOMMER pro+
• vanliga till­behör och fjärr­kontroller/mobilstyrning

Broschyr garageportöppnare, 2018. svensk, pdf ca 3.2 Mb

Broschyr garageportöppnare, 2018, norsk, pdf ca 3.2 Mb

Dansk broschyr är under produktion