Välkommen till SOMMER APERTO Scandinavia!

Vi har produkter för både konsu­ment och industri. I vårt sorti­ment finns auto­matik för grindar, garage­portar och industri­portar men också fjärr­styrnings­system för be­lys­ning, dörr­öppnare med mera.

Doco Door Solutions ingår i SOMMER-gruppen vilket gör att vi också kan erbjuda port­kompo­nenter.

Våra åter­för­säljare hjälper dig gärna med din in­stallation! Kon­takta oss så be­rättar vi vilken åter­försäljare som kan hjälpa dig bäst!

Välkommen att höra av dig!

Här kan du se en film om SOMMERs garageportöppnare base+

Du kan också läsa direkt på SOMMERs hemsida. Den finns här: www.sommer.eu/de

Den nya generationen växer

Base+ och pro+ får sällskap:
• Garageportöppnare från APERTO
• Två grindöppnare i Twistserien
• Väggknapp SOMtouch
 
 

SOMlink

SOMlink-enheten är montörens verk tyg för att konfigurera auto matik med SOMloq2-systemet. Med vår app kan montören an vända sin mobil telefon eller surf platta i arbetet.
SOMLink