Välkommen till SOMMER APERTO Scandinavia!

Vi har produkter för både konsu­ment och industri. I vårt sorti­ment finns auto­matik för grindar, garage­portar och industri­portar men också fjärr­styrnings­system för be­lys­ning, dörr­öppnare med mera.

Doco Door Solutions ingår i SOMMER-gruppen vilket gör att vi också kan erbjuda port­kompo­nenter.

Våra åter­för­säljare hjälper dig gärna med din in­stallation! Kon­takta oss så be­rättar vi vilken åter­försäljare som kan hjälpa dig bäst.
Välkommen att höra av dig!

 
 

Medlem i Portgruppen och EDSF

Våren 2020 hos oss på SOMMER APERTO Scandinavia

Vi arbetar tillsammans för att verk­sam­heten ska fortgå på ett tryggt och säkert sätt. Lager, kontor, order och support är öppet, men vi avstår från icke-nöd­vändiga resor och fysiska kund­möten under en period.

Läs mer här: 
 SOMMER APERTO Scandinavia – info om covid-19

 

 

Du är välkommen att höra av dig till oss med frågor och order som vanligt!