Välkommen till SOMMER APERTO Scandinavia!

Vi har produkter för både konsu­ment och industri. I vårt sorti­ment finns auto­matik för grindar, garage­portar och industri­portar men också fjärr­styrnings­system för be­lys­ning, dörr­öppnare med mera.

Doco Door Solutions ingår i SOMMER-gruppen vilket gör att vi också kan erbjuda port­kompo­nenter.

Våra åter­för­säljare hjälper dig gärna med din in­stallation! Kon­takta oss så be­rättar vi vilken åter­försäljare som kan hjälpa dig bäst.
Välkommen att höra av dig!

 

Koda in ny fjärrkontroll

Du hittar hjälp på Support-sidan.
Där finns lathundar för att koda in fjärrkontroller och kodlås.

I support-menyn hittar du Support garageportöppnare och där under finns de olika modellerna av portautomatik. Välj den automatik du har, så får du en lista på de lathundar och bruksanvisningar som finns.

Din återförsäljare kan givetvis också hjälpa dig om det uppstår problem.