Välkommen till SOMMER APERTO Scandinavia!

Vi har produkter för både konsu­ment och industri. I vårt sorti­ment finns auto­matik för grindar, garage­portar och industri­portar men också fjärr­styrnings­system för be­lys­ning, dörr­öppnare med mera.

Doco Door Solutions ingår i SOMMER-gruppen vilket gör att vi också kan erbjuda port­kompo­nenter.

Våra åter­för­säljare hjälper dig gärna med din in­stallation! Kon­takta oss så be­rättar vi vilken åter­försäljare som kan hjälpa dig bäst.
Välkommen att höra av dig!

 
 

Medlem i Portgruppen och EDSF

GLG Snabbrullportar

Våra snabb­rull­portar från GLG har fått mycket positiv respons från våra skandi­naviska kunder och försälj­ningen ökar. Även våra SOMMER­-kollegor i Europa har mycket goda erfaren­­heter av dessa pris­­värda portar. Läs mer här aperto.se/snabbrullportar/
 
 

SOMweb

SOMweb är SOMMERs styrning till auto­ matik för garage ­portar. Den kan styra tio portar per enhet och du styr portarna via din mobil/IFTT/platta/dator eller röst­styrning. Läs mer här aperto.se/fjarrstyrning-med-mobil-assistent/