Välkommen till SOMMER APERTO Scandinavia!

Vi har produkter för både konsu­ment och industri. I vårt sorti­ment finns auto­matik för grindar, garage­portar och industri­portar men också fjärr­styrnings­system för be­lys­ning, dörr­öppnare med mera.

Doco Door Solutions ingår i SOMMER-gruppen vilket gör att vi också kan erbjuda port­kompo­nenter.

Våra åter­för­säljare hjälper dig gärna med din in­stallation! Kon­takta oss så be­rättar vi vilken åter­försäljare som kan hjälpa dig bäst.
Välkommen att höra av dig!

 

Nytt från SOMMER!

14-19 januari är det dags för BAU-mässan igen. Vi från Kungsbacka kommer att vara på plats i SOMMER-gruppens monter onsdag-fredag (16-18 januari).
I montern visar vi nyheter från SOMMER, APERTO, Groke och Doco. Vi bjuder också på kall eller varm dryck till våra besökare. Välkommen!