Välkommen till SOMMER APERTO Scandinavia!

Vi har produkter för både konsu­ment och industri. I vårt sorti­ment finns auto­matik för grindar, garage­portar och industri­portar men också fjärr­styrnings­system för be­lys­ning, dörr­öppnare med mera.

Doco Door Solutions ingår i SOMMER-gruppen vilket gör att vi också kan erbjuda port­kompo­nenter.

Våra åter­för­säljare hjälper dig gärna med din in­stallation! Kon­takta oss så be­rättar vi vilken åter­försäljare som kan hjälpa dig bäst.
Välkommen att höra av dig!

 
 

Medlem i Portgruppen och EDSF

Ny på SOMMER APERTO

Vi har en ny medarbetare hos oss sedan i somras, väl­kommen Ulf Hansson!
Ulf jobbar mest med att hålla kontakt med kunder och leverant­örer, han kommer bland annat att arbeta mycket med Doco. Ofta gör han besök inom och utom Sverige, allt för att våra kunder ska få del av de bästa produkt­nyheterna.
 

ismartgate

ismartgate är en ny styrning till auto­matik för garage­portar och grindar. Den finns i två versioner – LITE för en port/­grind, samt PRO för tre portar/­grindar och styrs med t.ex. mobil­telefon.
Den ersätter den utgående Gogogate.